Bio-energie
De rol van biogasproductie uit industrieel afvalwater in het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050

De rol van biogasproductie uit industrieel afvalwater in het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050

27 mei 2021

Dit document is opgesteld in samenwerking met de EBA-werkgroep "Afvalwater". 1 Inleiding De European Biogas Association (EBA) heeft een werkgroep (WG) opgericht, bestaande uit deskundigen uit de industrie, technologieleveranciers en de academische wereld, om het potentieel van biogasproductie uit industriële vloeibare residuen (afvalwater) te beoordelen, met het oog op het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050.

De werkgroep heeft de mogelijkheden voor de productie van biogas uit industrieel afvalwater in kaart gebracht en het biogasproductiepotentieel van verschillende industriesectoren in de EU gekwantificeerd. In dit werk worden de belangrijkste resultaten samengevat, waarbij de nadruk ligt op het grote potentieel om methaanemissies uit afvalwater te verminderen en tegelijkertijd een enorme potentiële bron van hernieuwbare energie te vormen, het energieverbruik in afvalwaterzuiveringsinstallaties te verminderen en te zorgen voor het nodige slibbeheer en extra lokale banen. Tot slot worden aanbevelingen geformuleerd om het biogaspotentieel uit afvalwater te ontsluiten.

Lees meer

Alle platformen van ODE