Bio-energie
Wat betekent

Wat betekent "nuluitstoot tegen 2050" voor bio-energie en landgebruik

28 juni 2021

In het nieuwe rapport van het IEA over hoe de wereldwijde energiesector in 2050 een netto-nuluitstoot kan bereiken, spelen moderne en duurzame vormen van bio-energie spelen een belangrijke rol. Ook de voordelen en beperkingen van bio-energie bij de inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken teneinde de stijging van de wereldtemperatuur te beperken tot 1,5 °C worden onderzocht.

Bio-energie is een veelzijdige hernieuwbare energiebron die in alle sectoren kan worden gebruikt, en vaak gebruik kan maken van bestaande transmissie- en distributiesystemen en apparatuur van eindgebruikers. Er zijn echter beperkingen aan de uitbreiding van het aanbod van bio-energie en mogelijke afwegingen met doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, waaronder het vermijden van conflicten op lokaal niveau met andere vormen van landgebruik, met name voor voedselproductie en bescherming van de biodiversiteit.

Om deze risico's het hoofd te bieden, is in het stappenplan naar netto nuluitstoot in 2050 voor het eerst de mondiale modellering van het energiesysteem van het IEA gecombineerd met het model voor het beheer van de globale biosfeer van het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse (IIASA) om inzicht te krijgen in het aanbod, het landgebruik en de netto-emissies van bio-energie.

Lees meer

Alle platformen van ODE