Bio-energie
IEA Bioenergy publiceert rapport over biogas uit mest

IEA Bioenergy publiceert rapport over biogas uit mest

28 september 2021

De productie van biogas  uit  mest  op bedrijfsniveau is  de belichaming van een  duurzaam  bio-energiesysteem   op  basis van de beginselen van de circulaire  economie . Het systeem  maakt gebruik van residuen  van de veehouderij en omvat een  gedecentraliseerde  productie van organische  biofertilizer en biogas voor gebruik in warmte, energie of transportbrandstof  ,  terwijl tegelijkertijd de diffuse  methaanemissies  van open mesttanks  worden  verminderd, geuren worden verminderd  en de vervuilingseffecten op  rivieren  en  putten tot een minimum worden beperkt . Waarom  is de praktijk van de productie  van  biogas  uit  mest dan niet wijdverbreider?

Lees meer

Alle platformen van ODE