Bio-energie
EU-data bevestigen belangrijke bijdrage van biomethaan aan schone mobiliteit

EU-data bevestigen belangrijke bijdrage van biomethaan aan schone mobiliteit

28 maart 2022

Het bureau voor de statistiek van de Europese Unie (Eurostat) heeft deze week bekendgemaakt dat de EU de doelstelling van 10% inzet van hernieuwbare energie in het vervoer tegen 2020 heeft gehaald. Het doel was de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de transportsector te verminderen door het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren. Het aandeel groene energie in de mobiliteitssector van de EU omvat biomethaan, vloeibare biobrandstoffen en groene stroom. Deze hernieuwbare alternatieven moeten op wetgevend gebied worden ondersteund om ervoor te zorgen dat wij onze doelstellingen inzake de vermindering van de broeikasgasemissies in de transportsector blijven halen.

De transportsector van de EU is zwaar afhankelijk van fossiele brandstoffen en is verantwoordelijk voor een kwart van Europa's broeikasgasemissies, een aandeel dat blijft groeien. Bovendien is de sector een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Daarom is de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare alternatieven in het vervoer nu een van de topprioriteiten van de EU.

Lees meer

Alle platformen van ODE