Bio-energie
Afhankelijkheid van energie doorbreken – levering van 35 bcm aan biomethaan tegen 2030

Afhankelijkheid van energie doorbreken – levering van 35 bcm aan biomethaan tegen 2030

31 mei 2022

De Europese biogas- en biomethaansectoren hebben zich ertoe verbonden 35 bcm aan biomethaan te leveren tegen 2030, en zo de EU te ondersteunen bij het bereiken van zowel klimaatdoelstellingen als energiezekerheid. In 2020 werd in de EU 18 bcm biogas en biomethaan geproduceerd. Het moderniseren van bestaande biogasinstallaties om meer biomethaan te produceren en het uitbreiden van de productiecapaciteit zal de Europese Unie voorzien van een veerkrachtiger en duurzamer energiesysteem.

Meer informatie is te vinden in de EBA-brochure op de EBA-website. 

Alle platformen van ODE