Bio-energie
REDIII-adoptie welkom, maar “primaire houtachtige biomassa” geeft aanleiding tot bezorgdheid

REDIII-adoptie welkom, maar “primaire houtachtige biomassa” geeft aanleiding tot bezorgdheid

30 september 2022

In reactie op de stemming van het Europees Parlement zegt Bioenergy Europe dat het de goedkeuring van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII) door het Europees Parlement verwelkomt. De nieuwe definitie van “primaire houtachtige biomassa” roept echter nog steeds enige bezorgdheid op.

Op 14 september 2002 nam het Europees Parlement zijn standpunt in over twee sleuteldossiers voor de bio-energiesector: de richtlijn energie-efficiëntie (EED) en de richtlijn hernieuwbare energie (RED).

In zijn inspanningen om de energie- en klimaatambities van Europa te vergroten, stemde het Europese Parlement voor een hogere doelstelling voor hernieuwbare energie, met als doel tegen 2030 45 procent uit hernieuwbare energiebronnen (RES) te halen.

Lees meer 

Alle platformen van ODE