Bio-energie
Kloof in beschikbaarheid biomassa voor groene bio-economie in de EU

Kloof in beschikbaarheid biomassa voor groene bio-economie in de EU

27 oktober 2022

Door de toenemende vraag naar biomassa komt de industrie onder druk te staan om voldoende hoeveelheden te leveren zonder het milieu aan te tasten, zo heeft de Europese Commissie gewaarschuwd, en zij wijst op een dreigend "beschikbaarheidstekort" dat tegen 2050 wel 40-70% zou kunnen bedragen.

De bio-economie - het gebruik van biologische hulpbronnen van land en zee om voedsel, materialen of energie te produceren - wordt in Brussel aangeprezen als een van de oplossingen om de samenleving om te vormen tot een koolstofarme, circulaire economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Lees meer

Alle platformen van ODE