Bio-energie
Biomassa kan in 2050 in groot deel van energievraag in EU voorzien

Biomassa kan in 2050 in groot deel van energievraag in EU voorzien

29 november 2022

Biomassa kan in 2050 in 35% tot 60% van de finale energievraag in de Europese Unie voorzien. Daarbij zou dan een deel worden geleverd uit nieuwe bio-energieplantages. Die conclusie trekt onderzoeker Tjerk Lap. 

Biomassa kan een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgassen. Om de omvang van die reductie-bijdrage inzichtelijk te maken worden nationale energiesysteemmodellen gebruikt. Biomassa wordt hierin slechts op een simplistisch wijze meegenomen, en dan met name voor broeikasgasemissies die ontstaan door veranderingen in het landgebruik.

Lees meer

Alle platformen van ODE