Bio-energie
Energiecentrale E-wood opgestart

Energiecentrale E-wood opgestart

22 december 2022

Begin december werd de nieuwe energiecentrale van E-Wood opgestart in de haven van Antwerpen. De installatie kan jaarlijks ongeveer 180.000 ton niet recycleerbaar houtafval verbranden en stoom produceren, die wordt omgezet tot elektriciteit of rechtstreeks geleverd aan het industriƫle stoomnetwerk van Ecluse.

De bouw van de installatie startte in het voorjaar van 2020 en de investering bedroeg 95 miljoen euro. De nieuwe installatie zal werk bieden aan een 15-tal nieuwe medewerkers.

In de installatie zal houtafval verwerkt worden dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecycling zoals bijvoorbeeld behandeld houtafval of houtig materiaal uit composteringsinstallaties. Deze fractie kan niet meer gerecycled worden tot nieuwe houtproducten, maar kan wel nog nuttig ingezet worden als grondstof voor de productie van groene energie.

De opslag en de verwerking gebeuren in een overdekte hal. Het houtafval wordt thermisch verwerkt in een wervelbedinstallatie. De installatie beschikt over een intensieve rookgasreiniging.

Als warmtekrachtkoppeling produceert de installatie zowel warmte als stroom . E-Wood heeft een thermisch vermogen (energiecapaciteit) van 71MW en via een turbine kan tot 20MW elektriciteit worden geleverd.

Meer informatie: persbericht E-wood

Alle platformen van ODE