Bio-energie
Europese productie van bio-energie kan verdrievoudigen tegen 2050

Europese productie van bio-energie kan verdrievoudigen tegen 2050

21 december 2018

In de aanloop naar de COP24-conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering in Katowice, Polen, wordt beweerd dat het een 'sleuteloplossing' kan zijn in de beperking van de klimaatverandering.

Volgens het onlangs gepubliceerde onderzoek kan de hoeveelheid in eigen land beschikbare biomassa die in Europa voor bio-energie wordt gebruikt, verdrievoudigen binnen de duurzame en milieulimieten en binnen 'redelijke' kostengrenzen.

De COP24-bijeenkomsten focussen zich op de urgentie van de bestrijding van klimaatverandering. Het onderzoek in hoe biomassa een prominente rol kan spelen in de richting van een netto-emissievrije-economie van broeikasgassen werd onlangs uit de doeken gedaan in de nieuwe langetermijnstrategie van de EU voor het koolstofarm maken van de economie.  

Bioenergy Europe zegt dat bio-energie één van de belangrijkste oplossingen is om tegen 2050 een evenwicht te bereiken tussen uitstoot en afbouw. De beroepsvereniging is van mening dat bio-energie veelzijdig en flexibel is en kan bijdragen tot een drastische vermindering van de koolstofuitstoot in de transport, verwarmings- en elektriciteitssectoren.

De bijdrage van bio-energie aan de energiemix voor 2050 wordt bepaald door de beschikbaarheid van duurzame biomassa. Bioenergy Europe stelt dat biomassa uit de landbouw een belangrijke rol speelt in het onderzoek van professor André Faaij van de Rijksuniversiteit Groningen. Uit het onderzoek is gebleken dat om het potentieel in 2050 te realiseren, de bijdrage van biomassa uit landbouw aan de energievoorziening aanzienlijk zal moeten toenemen. Het zal ook net zo belangrijk moeten worden als de energie die wordt geproduceerd uit biomassa uit bosbouw.

Jean-Marc Jossart, secretaris-generaal van Bioenergy Europe: "De literatuurstudie biedt beleidsmakers op COP24 de mogelijkheid om rekening te houden met het potentieel van bio-energie, één van de meest haalbare oplossingen om de opwarming van de aarde op het aanbevolen niveau van 1,5°C in 2050 te houden. De discussies in Katovice moeten zich nu richten op het vinden van manieren om onze economieën te transformeren voor de komende uitdaging van de klimaatverandering".

Bron: https://www.bioenergy-news.com

 

 

Alle platformen van ODE