Bio-energie
Hoeveel biomassa groeit er in Europese bossen?

Hoeveel biomassa groeit er in Europese bossen?

01 juni 2018

Een nieuwe publicatie van het Europese Kenniscentrum voor de bio-economie toont dat het bosareaal in de Europese Unie groeide in de periode van 2000 tot 2015. In 2015 bedroeg het totale bosareaal 161 miljoen hectare, waarvan 84 procent mogelijk beschikbaar is als houtige biomassa.

Het bosareaal groeide in 2000 tot 2015 met gemiddeld 413.000 hectare per jaar. In de laatste vijf jaar van de periode nam de groei achter af tot een gemiddelde van 339.000 hectare per jaar.

Hoeveel land is beschikbaar voor houtige biomassa?

In totaal is 134.000 miljoen hectare mogelijk beschikbaar als houtige biomassa, volgens berekeningen van het kenniscentrum. De hoeveelheid biomassa groeit volgens het kenniscentrum met 510 ton per jaar. De groei is in de onderzochte periode wel licht afgenomen. Dat komt onder andere door de veroudering van bossen.

Het kenniscentrum merkt op dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen de beschikbare kwantitatieve data van lidstaten. Hierdoor zijn de werkelijke cijfers mogelijk hoger.

Bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl

Alle platformen van ODE