Bio-energie
Premie vervanging oude en vervuilende huishoudelijke verwarming op vaste brandstoffen

Premie vervanging oude en vervuilende huishoudelijke verwarming op vaste brandstoffen

29 januari 2019

Huishoudelijke steenkool- en houtverwarming zorgen voor een grote bijdrage aan de Vlaamse uitstoot van luchtverontreinigende polluenten, voornamelijk door stook in oudere en vervuilende toestellen en slecht gebruik. De vervanging door nieuwe verwarmingssystemen die merkelijk beter scoren op het vlak van uitstoot en rendement moet een positieve impact hebben op de uitstoot van huishoudelijke verwarming en eveneens de energie-efficiëntie verbeteren. Geschat wordt dat momenteel ongeveer 600.000 gezinnen stoken met steenkool of hout, waarbij het stooktoestel in hoofdzaak wordt gebruikt als sfeer- of bijverwarming.

Een actieve aanmoediging via premies zal de vervanging van oude stooktoestellen en open haarden versnellen en de emissies van huishoudelijke verwarming sneller doen afnemen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een tegemoetkoming in de kosten in te voeren voor de vervanging van oude en vervuilende individuele verwarmingssystemen op vaste brandstoffen in particuliere wooneenheden.

De premie is voorbehouden voor particulieren die bewoner of verhuurder zijn van een woning die met steenkool of hout wordt (bij)verwarmd. Vanaf het voorjaar van 2019 kunnen zij een aanvraag indienen bij het departement Omgeving.

De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en de installatie van het nieuwe verwarmingssysteem, met een maximum van 250 euro. Voor een sociale doelgroep liggen die grenzen op 50% van de aankoopprijs en een maximum 1.000 euro.

De uitbetaling van de premie gebeurt uiterlijk twee maanden na ontvangst van de aanvraag.  De premie kan niet gecumuleerd worden met andere Vlaamse financiële tegemoetkomingen.

Bron: Nieuwsbrief Vlaamse overheid

Alle platformen van ODE