Bio-energie
Het meest recente statistische rapport van Bioenergy Europe is nu beschikbaar

Het meest recente statistische rapport van Bioenergy Europe is nu beschikbaar

26 april 2019

Het Bioenergy Europe Statistical Report 2018 biedt nauwkeurige, actuele informatie over het  Europese energiesysteem, de huidige stand van zaken met betrekking tot bio-warmte en bio-elektriciteit, de beschikbaarheid en dynamiek van vraag en aanbod van bio-energie, en nog veel meer.

Sinds zijn eerste editie in 2007 geeft Bioenergy Europe's Statistical Report een diepgaand overzicht van de bio-energiesector in de EU-28. Het verslag van 2018, vol met nieuwe statistieken en bevindingen, bevat unieke gegevens over de dynamiek van de Europese bio-energiemarkt. Het heeft tot doel de industrie, beleidsmakers, investeerders en bio-energieprofessionals te helpen om de situatie van bio-energie in Europa beter te beoordelen.

Hier is een overzicht van enkele van de belangrijkste bevindingen.

POSITIE VAN BIO-ENERGIE IN DE EU-28

Bio-energie is momenteel goed voor 63,3% van het verbruik van hernieuwbare energie en is daarmee verreweg de belangrijkste hernieuwbare energiebron. Terwijl de andere bronnen van hernieuwbare energie groeien, lijkt bio-energie de komende decennia de belangrijkste hernieuwbare energiebron te blijven en zal deze energiebron van essentieel belang zijn om de wereldwijde temperatuurstijging onder het kritieke niveau te houden. 

UNIEKE POSITIE

Bio-energie is de enige hernieuwbare energiebron die elektriciteit, warmte en vervoer kan leveren, waardoor het een belangrijke bijdrage levert aan het koolstofarm maken van elke sector van ons energiesysteem.

GEBRUIKTE GRONDSTOF

Bio-energie komt voornamelijk uit drie stromen:

  • Bosbouw: Residuen van de bosbouw en de industrie, verdunningen en bosbeheer
  • Landbouw: residuen van de primaire landbouw en levensmiddelenindustrie, specifieke energiegewassen
  • Afval: gemeentelijk vast en organisch afval

Tot op heden is biomassa uit bossen de belangrijkste bron voor de productie van bio-energie. Biomassa uit de landbouw, gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, biogas of directe WKK, heeft echter een groot potentieel in het verschiet.

PELLET: EEN BLOEIENDE MARKT

De groei van de pelletmarkt in de afgelopen jaren, met name in het segment van de huisverwarming, is het gevolg van de snelle uitbreiding van de certificeringen voor productkwaliteit, waaronder het wereldwijd toonaangevende ENplus® -systeem. Door drempelwaarden voor parameters zoals calorische waarde, vochtgehalte of fijne deeltjes te controleren, zorgen systemen zoals ENplus® voor een grotere homogeniteit van de houtpellets. Zeven jaar na zijn oprichting vierde ENplus® in 2018 de mijlpaal van 10 miljoen ton gecertificeerde pellets die in één jaar tijd werden geproduceerd.

ROL IN HET VERBETEREN VAN DE ENERGIEZEKERHEID

Door voor haar energievoorziening afhankelijk te zijn van andere landen, verzwakt de EU haar geopolitieke invloed. Dit werd duidelijk tijdens de recente gascrisis tussen Oekraïne en Rusland. De meeste bio-energiebrandstoffen zijn lokaal en stimuleren de dynamiek van de moderne economie en de werkgelegenheid op het platteland, waar deze het meest nodig zijn.

VEELZIJDIGHEID VAN BIO-ENERGIE

Tot op heden wordt het grootste deel van de bio-energie verbruikt in de warmtesector, voornamelijk voor residentiële verwarming. Door de uitdagingen in verband met de ontkoling van vervoer en elektriciteit zal bio-energie echter naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen in deze twee sectoren. In de transportsector zullen biobrandstoffen naar verwachting verder worden ingezet in segmenten waar elektrificatie nog steeds een uitdaging vormt (zoals de luchtvaart). In de energiesector, die in toenemende mate wordt aangedreven door variabele hernieuwbare energiebronnen, wordt verwacht dat bio-energie een stabiele en zekere energievoorziening zal bieden.

BIOPOWER, EEN FLEXIBELE BRON VAN ELEKTRICITEIT

Biomassa voor elektriciteit en WKK zal naar verwachting ook in de toekomst een belangrijke energiebron blijven. Het energiesysteem, dat in toenemende mate gebaseerd is op intermitterende hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon, heeft behoefte aan een flexibele levering van elektriciteit: welkom biomassa.

EEN DEEL VAN DE ALGEMENE BOODSCHAP VAN BIO-ENERGIE IN EUROPA:

Om de synergieën met andere hernieuwbare energiebronnen ten volle te erkennen, zijn verschillende ontwikkelingen nodig.

  • Erkenning van de rol van flexibele hernieuwbare energiebronnen om het elektriciteitssysteem te stabiliseren en de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen, waardoor een volledige overgang naar hernieuwbare energiebronnen in de energiesector (inclusief de capaciteitsmarkten) mogelijk wordt;
  • Creëren van een gelijk speelveld met variabele hernieuwbare energiebronnen door de integratie van balancerings- en transmissiekosten en de waarde van de verstuurbaarheid en voorzieningszekerheid in de energiekosten, of door deze diensten te belonen;
  • Ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van flexibiliteit van installaties en brandstoffen en investeringen in demonstratieprojecten voor brandstoffen en technologieën;
  • Combinaties met andere hernieuwbare energiebronnen stimuleren, zodat WKK op basis van biomassa kan zorgen voor een seizoensgebonden balancering.

"Omdat bio-energie de enige hernieuwbare energiebron is die in staat is om directe warmte, elektriciteit en transportbrandstoffen te leveren, is het een zeer belangrijke bron voor de energietransitie en biedt het oplossingen voor het koolstofarm maken van sectoren waar de alternatieven beperkt zijn.

Download de belangrijkste bevindingen van het 2018 Bioenergy Europe Statistical Report.

Bron: https://decarbeurope.org

Alle platformen van ODE