Bio-energie
Aanbod vaste biomassa voor warmte en elektriciteit: technologisch rapport

Aanbod vaste biomassa voor warmte en elektriciteit: technologisch rapport

27 mei 2019

Vaste biomassa uit bossen, landbouwbedrijven en steden is een belangrijke energiebron voor de opwekking van warmte en elektriciteit en kan tegen 2050, bij een versnelde toepassing van hernieuwbare energiebronnen,  instaan voor een vijfde van het wereldwijde energieverbruik. Maar hout en gewasresten moeten op 1 punt worden ingezameld vanuit verschillende locaties op het optimale moment en op een kosteneffectieve schaal, in stadsverwarmingssystemen, elektriciteitscentrales en warmtekrachtcentrales.

Dit technologische rapport in opdracht van het International Renewable Energy Agency (IRENA) onderzoekt de multidimensionale logistieke uitdagingen van het opzetten van een stabiel toeleveringsketen voor vaste biomassa.

Op veel plaatsen in de wereld is men deze uitdaging al aangegaan. Zo worden bijvoorbeeld houtpellets voor energieopwekking met een hoge energiedichtheid, een laag vochtgehalte en voldoende duurzaamheid over zee verscheept vanuit Zuidoost-Azië naar Japan en vanuit Zuidwest-Europa naar Nederland. Stro en restanten van voedselgewassen worden ingezameld om te zorgen voor warmte en elektriciteit op dorpsniveau in India. In beide gevallen is een effectieve toeleveringsketen afhankelijk van contracten om grondstoffen van de vereiste kwaliteit en kosten te waarborgen.

Toch blijft er een grotere hoeveelheid reststoffen achter, of het nu gaat om landbouwbedrijven over de hele wereld of om ontwikkelde landen met grootschalige houtkap in beheerde bossen.

In een steeds meer geglobaliseerde energie- en grondstoffenmarkt kan de standaardisering van de grondstoffen voor biomassa de sleutel zijn tot handel in vaste biomassa. De voorbehandeling van de grondstoffen, met inbegrip van het drogen en persen, helpt om aan de kwaliteitsnormen te voldoen.

Verschillende opeenvolgende technologische rapporten hebben de aandacht gevestigd op een breed scala aan oplossingen voor hernieuwbare energie. In elk rapport wordt een overzicht gegeven van technische aspecten, kosten, marktpotentieel en barrières, in combinatie met inzichten voor beleidsmakers over hoe de transitie naar hernieuwbare energie kan worden versneld.

Bron: IRENA

 

Alle platformen van ODE