Bio-energie
Biomethaan bereikt een aandeel van 90 % in voertuiggas in Zweden

Biomethaan bereikt een aandeel van 90 % in voertuiggas in Zweden

31 augustus 2018

Een opwaarderingsinstallatie van biogas naar biomethaan in een afvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Zweden, samen met een tankstation.

Statistieken voor de eerste helft van 2018, vrijgegeven door Statistics Sweden op 17 augustus, tonen aan dat het aandeel biomethaan (ook bekend als groen gas of hernieuwbaar aardgas) in voertuiggas verkocht aan automobilisten bij tankstations 90,8 procent is, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van het volledige jaar 2017 en bijna 8 procent meer dan in 2016.

“De doelstelling van de industrie is om tegen 2030 100 procent biomethaan te hebben in gas voor voertuigen. De nieuwe cijfers laten zien dat we op schema liggen en dat is natuurlijk heel prettig. In dit domein is Zweden toonaangevend. Maar als we onze ambitieuze klimaatdoelstellingen willen bereiken, moet de biogasmarkt blijven evolueren. Het onlangs gelanceerde biogasonderzoek van de overheid speelt een sleutelrol bij een dergelijke ontwikkeling”, zei Maria Malmkvist, CEO van de Swedish Gas Association (Energigas Sweden).

Een bonuseffect of bonus-malus?

Bovendien geven inschrijvingen van nieuwe auto's voor juli aan dat de nieuwe "bonus-malus" -emissieregels van de overheid voor nieuwe voertuigen die op 1 juli in werking zijn getreden, al een positief effect hebben op de verkoop van gas aangedreven voertuigen (GAV).

Volgens de nieuwe reglementering kunnen nieuwe voertuigen (modeljaar 2018) - personenauto's, bestelwagens, minibussen en mobilhomes - die vanaf 1 juli zijn geregistreerd en die een koolstofdioxide (CO2) uitstoot hebben van 60 g per km of minder hebben, een bonus kunnen ontvangen tot 60.000 Zweedse Kronen (≈ EUR 5 726), terwijl voertuigen die 95 g CO2 per km of meer uitstoten, een "malus" krijgen in de vorm van verhoogde verkeersbelasting gedurende de eerste drie jaar.

Lancering in showroom van Volvo's premium (bio) methaangestookte V90 Bi-Fuel in oktober 2016.

GAV's komen in aanmerking voor een "bonus" van 10 000 Zweedse Kronen (≈ EUR 955) en in juli zijn 290 nieuwe GAV's ingeschreven in vergelijking met 158 nieuwe GAV's die in juli 2017 werden geregistreerd.

“‘Biogas is een belangrijk onderdeel van de puzzel in het aanpakken van de klimaatuitdaging in de transportsector. Wij geloven in een toegenomen vraag naar gaswagens, en dus naar biogas, nu de bonus-malus is geïntroduceerd. Daarnaast tonen de sectoren zwaar transport, industrie en scheepvaart grote belangstelling voor biogas”, zei Maria Malmkvist.

Verlenging van vrijstelling van milieubelasting tot eind 2020

Daarnaast heeft de Europese Commissie een verzoek goedgekeurd van de Zweedse overheid voor een verlenging van de bestaande vrijstelling van milieubelasting voor bepaalde hernieuwbare brandstoffen die worden gebruikt voor de opwekking van warmte tot eind 2020. Voor het eerst ingevoerd in 2007, had de Commissie in 2012 een verlenging goedgekeurd tot eind dit jaar. De nieuwe goedkeuring voor verlenging is tot eind 2020.

Zowel energiebelasting als CO2-belasting zijn milieubelastingen. Vermindering of vrijstelling van belastingen kan worden opgevat als maatregelen tot staatssteun. De steun kan alleen de extra kosten voor de productie van biobrandstof compenseren in verhouding tot de fossiele brandstof die wordt vervangen. Dergelijke steun moet door de Commissie worden goedgekeurd voordat deze wordt ingevoerd om te waarborgen dat de begunstigden niet worden overgecompenseerd.

Het besluit is in overeenstemming met de richtlijnen van de Commissie inzake staatssteun voor milieubescherming en energie voor de periode 2014-2020 (EEAG) en betekent dat bepaalde belastbare biobrandstoffen, waaronder biogas, vrijgesteld blijven van energieheffingen en koolstofbelasting wanneer ze worden gebruikt voor warmteproductie. Biogas dat als transportbrandstof wordt gebruikt, wordt niet beïnvloed, aangezien dit al aan bod kwam in een ander goedgekeurde regeling tot eind 2020.

Voorstellen voor belastingsregels voor biogas voor de periode na 2020, zowel voor verwarmings- als transportbrandstoffen, zullen worden onderzocht in het biogasonderzoek van de overheid dat net voor de zomer werd gelanceerd.

Bron: https://bioenergyinternational.com

Alle platformen van ODE