Bio-energie
Biomassa blijft de grootste bijdrage leveren aan hernieuwbare energie in Europa

Biomassa blijft de grootste bijdrage leveren aan hernieuwbare energie in Europa

21 juni 2019

Navigant ondersteunde de Europese Commissie bij het analyseren van de Europese bio-energiemarkt.

In een studie voor de Europese Commissie heeft Navigant de bio-energiemarkt in Europa geanalyseerd en de belangrijkste soorten biomassa geïdentificeerd die gebruikt worden voor de productie van groene warmte, elektriciteit en transportbrandstoffen. De bio-energie-experts van Navigant analyseerden natuur en herkomst, verbruik en productie en de markten voor biobrandstoffen, biogas en vaste dragers van bio-energie. Het team onderzocht ook de belangrijkste duurzaamheidseffecten van de in Europa geconsumeerde biobrandstoffen, zoals het landgebruik bij de eerste productie, de totale reductie van broeikasgasemissiers en de lokale milieueffecten.

De studie toont aan dat biomassa nog steeds de grootste hernieuwbare energiebron is die in Europa wordt toegepast. Het grootste deel van bio-energie bestaat uit vaste biomassa die gebruikt wordt voor de productie van groene warmte en elektriciteit. Vloeibare biobrandstoffen dragen sterk bij tot hernieuwbare energie in transport en dit betreft vooral biodiesel. Het grootste deel van de biomassa die gebruikt wordt voor hernieuwbare energie is afkomstig van gewassen en bosresten in Europa. Een kleiner deel van de grondstof voor vloeibare biobrandstoffen en pellets werd geïmporteerd van buiten Europa.

Dit rapport stelt de Commissie in staat te voldoen aan haar verplichting om verslag uit te brengen over de vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie en over de duurzaamheid van de in de EU verbruikte biobrandstoffen. De bevindingen zullen ook als basis dienen voor het vierde verslag van de Commissie over de toestand van de energie-unie.

Download het rapport op de website van de Europese Commissie.

Bron: Navigant

Alle platformen van ODE