Bio-energie
Integratie van circulaire en bio-economie zou duurzaamheid in Europa verbeteren

Integratie van circulaire en bio-economie zou duurzaamheid in Europa verbeteren

31 augustus 2018

Europa maakt op een niet-duurzame manier gebruik van natuurlijke bronnen en de Europese Unie heeft in een reactie daarop een beleid inzake circulaire economie en bio-economie ingevoerd. In een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) wordt gepleit dat de invoering van deze twee concepten in combinatie, door de toepassing van specifieke ontwerpprincipes binnen een systeembenadering, het efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen zou verbeteren en de milieudruk zou verminderen

[Foto EEA rapport]

Het EMA-rapport 'De circulaire economie en de bio-economie - Partners in duurzaamheid' toont aan dat de twee beleidsagenda's vergelijkbare doelstellingen en actiegebieden hebben, waaronder voedselverspilling, biomassa en biogebaseerde producten, en dat zij baat zouden hebben bij een nauwere samenwerking, met name in het product- en infrastructuurontwerp en in de waardeketen.

Volgens het rapport zou de toenemende vraag naar voedsel, veevoeder, biomaterialen en bio-energie de overexploitatie van natuurlijke bronnen kunnen verslechteren. Door de levensduur van producten en recyclagematerialen te verlengen, kan een circulaire, bio-economiebenadering helpen om de materiële waarde en de functionaliteit voor langere tijd te behouden en niet-gerecycleerd biologisch afval te vermijden.

Veelbelovende innovaties en strategieën voor het gebruik van circulaire biomassa zijn bioraffinage, 3D-printen met bioplastics, multifunctionele gewassen, beter gebruik van reststoffen en voedselverspilling en bioafvalverwerking. Consumenten kunnen ook bijdragen aan de duurzaamheid van de bio-economie, bijvoorbeeld door minder dierlijke eiwitten te eten, voedselverspilling te voorkomen en bioafval uit andere afvalstromen te scheiden, aldus het rapport.

Het rapport stelt dat de biogebaseerde benaderingen moeten worden afgestemd op de specifieke gebruikscontext om de voordelen van biogebaseerde en biologisch afbreekbare producten te maximaliseren. De technologische innovatie, die het product- en infrastructuurontwerp omvat, moet worden ingebed in een bredere systeeminnovatie die ook het consumentengedrag, productgebruik en afvalbeheer aanpakt.

The circular economy and the bioeconomy — Partners in sustainability is het derde EMA-rapport over de circulaire economie dat tot doel heeft het kader, de uitvoering en de evaluatie van het Europese circulaire-economiebeleid vanuit een milieuperspectief te ondersteunen. De twee vorige rapporten waren:

Circular economy in Europe – Developing the knowledge base
Circular by design – Products in the circular economy.

De bio-economie omvat de productie van hernieuwbare biologische bronnen en hun omzetting in voedsel, veevoer, biogebaseerde producten en bio-energie. Het omvat de landbouw, bosbouw, visserij, voedsel en pulp- en papierproductie, evenals delen van de chemische, biotechnologische en energie-industrie.

Bron: Europees Milieuagentschap

Alle platformen van ODE