Bio-energie
Containerschepen varen prima op biobrandstof

Containerschepen varen prima op biobrandstof

26 juli 2019

Containerschip Mette Maersk keerde afgelopen maand terug in de haven van Rotterdam na een bijzondere reis naar Shanghai, varend op een mengsel van tot wel 20 procent tweedegeneratie biobrandstof van gebruikt frituurvet.

Het was een proef van Maersk, Shell en de multinationals uit de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) om een belangrijke stap te zetten in het verduurzamen van de zeevaart. In de DSGC werken DSM, Heineken, FrieslandCampina, Shell, Unilever, Philips, KLM en AkzoNobel samen. Tot nu toe richtten zij zich vooral op het ontwikkelen van duurzame en circulaire businessmodellen. Nu wordt de volgende stap genomen: het opzetten van concrete duurzame projecten, die de potentie hebben om breed te worden overgenomen in de markt.

Tijdens het seminar ‘Stimulate Cleaner Ocean Shipping’ op vrijdag 21 juni in Scheveningen werden de resultaten van de proef met biobrandstof gepresenteerd.

Niet eenvoudig

Na enkele maanden van voorbesprekingen en tests maakte de Mette Maersk, met 20.000 containers aan boord, de oversteek naar Shanghai op een mengsel van 7 procent en 20 procent biobrandstof van gebruikt frituurvet. “Het is nog niet eenvoudig om reguliere scheepsbrandstof te mengen met biobrandstof, gezien de eigenschappen van de brandstoffen”, laat Ewald Breunesse namens Shell weten. “We zijn eerst met 7 procent biobrandstof begonnen. Voor de veiligheid. Toen dat goed ging, schakelden we over naar 20 procent.”

Voor de zekerheid reisden deskundigen van Shell en Maersk mee om te monitoren hoe de scheepsmotor op het mengsel reageerde. Ook werden extra reserveonderdelen meegenomen om eventuele filterproblemen te verhelpen. Dat bleek niet nodig; de motor van de Mette Maersk draaide gesmeerd op de biobrandstof. Conclusie: Maersk-schepen van dit type kunnen op deze brandstof varen en in de toekomst is zelfs een hoger percentage tweedegeneratie biobrandstof mogelijk.

Logische keuze

“Gezien de impact van zeeschepen op de mondiale uitstoot aan broeikasgassen was een project om de zeevaart te verduurzamen een logische keuze”, zegt Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC. “We hebben het bedrijfsleven nodig om hierin stappen te zetten.” VNO-NCW, die de DSGC sinds de oprichting in 2012 steunt, vindt de pilot een goed voorbeeld van duurzame samenwerkingsinitiatieven die navolging verdienen.

De deelnemende bedrijven aan de proef zijn eveneens tevreden met de resultaten. Hoewel zij benadrukken dat vervoer over water maar een marginaal deel is van de totale CO2-footprints van de multinationals, voelen zij als grootste verladers van Nederland de verantwoordelijkheid om een koplopersrol te nemen in het vergroenen van de scheepvaart. De sleutel voor het slagen van de proef is de samenwerking met andere bedrijven die vracht van over de wereld duurzaam willen verschepen, stellen de multinationals.

Coalities zoals de Dutch Sustainable Growth Coalition helpen daarbij. Andere coalities met hetzelfde doel zijn bijvoorbeeld de Clean Cargo Working Group, waarin Heineken participeert, of het BICEPS Network, waarvan onder meer FrieslandCampina en DSM onderdeel zijn. Naast de verladers zijn ook rederijen en brandstofleveranciers nodig voor schoner transport over water. Maersk gaat varen op biobrandstof nu ook commercieel aanbieden.

Bron: https://www.agro-chemie.nl

Alle platformen van ODE