Bio-energie
De studie toont aan dat auto's op biomethaan de meest milieuvriendelijke optie zijn

De studie toont aan dat auto's op biomethaan de meest milieuvriendelijke optie zijn

27 september 2019

Een recente studie heeft aangetoond dat auto's op biomethaan de beste vervoersoptie zijn om de luchtkwaliteit te behouden. Uit het onderzoek , uitgevoerd door IFP Energies Nouvelles in Frankrijk, blijkt dat lichte voertuigen op biomethaan milieuvriendelijker zijn dan andere technologieën.

De studie vergelijkt de koolstofvoetafdruk van de levenscyclus van voertuigen op gecomprimeerd aardgas (CNG) en biomethaan met die van diesel-, benzine- en elektrische voertuigen.

Volgens de European Biogas Association (EBA) loopt dit onderzoek vooruit op de intentie van de Europese Commissie om in 2023 'de mogelijkheid te evalueren van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke EU-methode voor de evaluatie van de CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van deze voertuigen'.

Momenteel heeft de EU ermee ingestemd de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's in 2025 met 15% en in 2030 met 37,5% te verminderen. Deze normen meten weliswaar de emissies door het gebruik van de auto (tank-to-wheel), maar houden geen rekening met de volledige koolstofvoetafdruk van de voertuigen (well-to-wheel). De EBA beweert dat dit 'zeer relevant' wordt bij het vergelijken van de emissies van verschillende soorten koolstofarme voertuigen. Elektrische voertuigen zouden bijvoorbeeld CO2-neutraal zijn vanuit het oogpunt van de tank-to-wheel, maar de resultaten verschillen bij de well-to-wheel.

Een belangrijke opmerking uit de studie is dat verdere opschaling van biomethaan nodig is. De huidige capaciteit in Frankrijk kan slechts 100.000-150.000 voertuigen leveren. De studie beveelt een mix aan van groen aardgas (in Frankrijk bekend als bioGNV) en biomethaan (60%-40%) tot 2030, die voertuigen met een klimaatimpact die vergelijkbaar is met die van een elektrische auto kunnen aandrijven.

Susanna Pflüger, secretaris-generaal van de EBA, zei hierover: "Het EMA en vele andere organisaties benadrukken de urgentie om de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en onze samenleving en we moeten alle opties overwegen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

"Hernieuwbaar gas moet, samen met verschillende andere hernieuwbare bronnen en koolstofarme technologieën, een deel van de oplossing zijn. Voor de ontwikkeling en opschaling van deze technologieën is een holistisch, technologieneutraal en langetermijnrechtskader nodig om deze ontwikkeling mogelijk te maken".

Bron: https://www.bioenergy-news.com

 

Alle platformen van ODE