Bio-energie
Gerichte bevraging: Hoe kunnen we de marktopname van biomethaan versnellen

Gerichte bevraging: Hoe kunnen we de marktopname van biomethaan versnellen

28 oktober 2019

Biomethaan begint aan een opmars, niet alleen in België maar ook in de rest van Europa. Om deze ontwikkeling te versnellen, lanceert het Europese project REGATRACE een gerichte bevraging van (potentiële) professionele consumenten en (potentiële) producenten. Deze bevraging duurt maximaal 10 min, maar levert Biogas-E en de andere partners van het project zeer waardevolle info. Voor een vlotte deelname, gelieve te beschikken over cijfers van het gasverbruik binnen uw bedrijf.

bevraging voor (potentiële) consumenten
bevraging voor (potentiële) producenten

Wat is het doel van deze bevraging?

Deze bevraging is opgebouwd om uit te groeien tot een community van stakeholders rond het REGATRACE project en om de verdere marktopname van biomethaan in de Europese lidstaten te ondersteunen. De doelstelling is het verzamelen van standpunten van verschillende stakeholders, en een beter zicht te krijgen op de marktstatus van biomethaan in Europa. Deze bevraging zal waardevolle en onderbouwde informatie opleveren over de belangrijkste knelpunten van de biomethaansector in elk land.

Wat is het REGATRACE project?

REGATRACE is een innovatieproject, dat ondersteund en mede gefinancierd wordt door de Europese Commissie onder het Horizon2020 Research and Innovation Programme. REGATRACE wil een efficiënt handelssysteem ontwikkelen voor biomethaan op basis van Garanties van Oorsprong (GO’s), zodat biomethaan eenvoudig en betrouwbaar kan verhandeld worden binnen Europa. Dankzij dit systeem zal de ontwikkeling en de productie van biomethaan in Europa versnellen. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • Een Europees GO’s-Systeem voor biomethaan, met de integratie van GO’s afkomstig van verschillende hernieuwbare gastechnologieën en hernieuwbare elektriciteit.
  • Het creëren van nationale registratiesystemen voor biomethaan in lidstaten waar deze nog niet bestaan.
  • Het ondersteunen van de marktontwikkeling van biomethaan.
  • Een geïntegreerde analyse van en de strategische ontwikkeling voor de duurzame mobilisatie van grondstoffen en de integratie van verschillende technieken.
  • Het beschikbaar stellen van de projectresultaten aan Europese lidstaten die niet betrokken zijn in het project.

 

Meer info: https://www.regatrace.eu/

De bevraging loopt tot en met 22 november.

 

Alle platformen van ODE