Bio-energie
Primeur: nieuwe raffinaderij maakt biobrandstof van pyrolyse-olie

Primeur: nieuwe raffinaderij maakt biobrandstof van pyrolyse-olie

26 november 2019

BTG uit Enschede gaat voor een wereldwijde primeur: het bedrijf wil ’s werelds eerste raffinaderij bouwen die biobrandstof voor de scheepvaart produceert, op basis van pyrolyse-olie.

Voor dit doeleinde richtte BTG een nieuw bedrijf op, genaamd BTG neXt, dat zich richt op de ontwikkeling van een demonstratie-raffinaderij voor de productie van de duurzame scheepvaartdiesel. Met deze raffinaderij wil BTG aantonen dat het mogelijk is om de biobrandstof op continue basis te produceren.

Biobrandstof van pyrolyse-olie

De scheepvaartdiesel die BTG voor ogen heeft, is duurzamer dan fossiele brandstoffen voor schepen, omdat het gemaakt is van pyrolyse-olie. Deze olie wordt gemaakt van natuurlijke reststromen, zoals zaagsel en bermgras.

De demonstratiefabriek krijgt een capaciteit van 1.000 ton brandstof per jaar. In de toekomst hoopt BTG echter commerciële fabrieken te bouwen, met een capaciteit van tienduizenden of misschien zelfs honderdduizenden kilo’s brandstof per jaar. René Veenendaal, CEO van BTG, in een persbericht: “De capaciteit van de demonstratie-fabriek is voldoende om aan te tonen dat de technologie werkt en dient als basis voor verdere opschaling.”

In 2008 richtte BTG al een apart bedrijf op voor de productie van pyrolyse-olie: BTG-BTL. Dit bedrijf bouwde de fabriek Empyro in Hengelo, die liet zien dat de productie van olie op basis van zaagsel zowel technisch als commercieel mogelijk is. Vergelijkbare fabrieken worden binnenkort in Zweden en Finland opgezet, waar de reststromen van zagerijen aldaar worden ingezet voor de productie van pyrolyse-olie.

Samenwerking met GoodFuels

GoodFuels, marktleider op het gebied van biobrandstoffen voor de scheepvaart, is enthousiast over de aangekondigde raffinaderij. Momenteel wordt dan ook een mogelijke samenwerking onderzocht. GoodFuels zou bijvoorbeeld een belangrijke rol kunnen spelen in het afzetten van de geproduceerde volumes biobrandstof, om op die manier de businesscase van de demonstratie-fabriek te optimaliseren.

Dirk Kronemeijer, CEO van GoodFuels: “Biobrandstoffen gaan een onmisbare rol spelen in de verduurzaming van scheepvaart. Nu is het de kunst om op te schalen, zónder concessies te doen aan de duurzaamheid van de gebruikte grondstof. Het project van BTG voldoet aan alle criteria daarvoor en we zouden bijzonder trots zijn als we deze ontwikkelingen samen met BTG aan mogen gaan.”

Waar de demonstratiefabriek komt te staan en wanneer deze wordt opgeleverd, is vooralsnog onbekend.

Bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl

Alle platformen van ODE