Bio-energie
Auto rijdt op brandstof uit zeewier

Auto rijdt op brandstof uit zeewier

26 november 2019

Het Europese project MacroFuels, waar ook de van oorsprong Belgische multinational SIOEN Industries aan deelneemt, is er in geslaagd om brandstof uit zeewier te maken.

In het Nederlandse zeewierlabo te Petten bewerkt TNO zeewier tot een grondstof voor de productie van brandstoffen.

Dit labo omvat flexibel in te zetten testfaciliteiten, om nieuwe manieren te ontwikkelen om zeewier te verwerken tot groene grondstof.

Deze grondstof is vervolgens door de Universiteit Wageningen omgezet in bio-butanol. Danish Technological Institute heeft bio-ethanol uit het zeewier geproduceerd. Alle stappen zijn uitgevoerd met bestaande apparatuur waarin de innovatieve proces stappen werden uitgevoerd.

Door biobrandstoffen te mengen met fossiele brandstoffen zijn E10- en B10-brandstof geproduceerd waar hedendaagse auto’s op kunnen rijden. In totaal is er circa 100 liter brandstof met bio-ethanol aangemaakt en werd ook 100 liter brandstof gemengd met bio-butanol.

Daarna zijn er rijtesten met een personenauto op de weg in Denemarken uitgevoerd. Diverse soorten rijgedrag, van filerijden tot op de snelweg rijden, werden getest. Aangetoond werd dat de “zeewier-brandstoffen” hetzelfde werken als de reguliere brandstoffen, in termen van gebruik en emissies.

Plan is om aan te tonen dat het assortiment duurzame brandstoffen is uit te breiden met de grondstof zeewier. TNO richt zich de komende jaren op optimalisering van het proces om biobrandstoffen te produceren, zodat opschaling en kostenbesparing mogelijk wordt.

Het doel van de Hernieuwbare Energie EU richtlijn is om in 2030 in het transport (luchtvaart, zwaar wegverkeer en binnenvaart) 14% hernieuwbare brandstoffen te gebruiken, waarvan 3,5% geavanceerde biobrandstoffen.

De combinatie van de productie van biobrandstoffen met andere hoogwaardige producten uit zeewier is veelbelovend, zoals toepassingen in voedingsmiddelen en bioplastics.

Bron: www.engineeringnet.be

Alle platformen van ODE