Bio-energie
Bio-energie heeft een onbenut potentieel voor de energietransitie van de EU

Bio-energie heeft een onbenut potentieel voor de energietransitie van de EU

20 december 2019

Onlangs onthulde de Europese Commissie haar Europese Green Deal met de ambitieuze doelstelling om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Om tegen 2050 een emissiereductie van 95 procent te kunnen bereiken, moeten er effectieve beleidslijnen en maatregelen worden ingevoerd. Hernieuwbare energiebronnen waren in 2017 goed voor 17,5 procent van de uiteindelijke energiemix in de EU28. Volgens het rapport van 2019 over het bio-energielandschap zijn biomassa - en andere hernieuwbare energiebronnen - van cruciaal belang om de energieonafhankelijkheid van de EU te bereiken en de energietransitie te realiseren.

Het gebruik van bio-energie in de EU is sinds 2000 meer dan verdubbeld en was in 2017 goed voor bijna 60 procent van het totale verbruik van hernieuwbare energie in de EU. Biomassa die voor energie wordt gebruikt, wordt meestal lokaal geproduceerd (minder dan 5% invoer), waardoor de vervanging van fossiele brandstoffen door bio-energie ook de energiezekerheid van de EU verbetert (grafische voorstelling Bioenergy Europe).

Onlangs onthulde de Europese Commissie haar European Green Deal, misschien wel één van haar belangrijkste langetermijnstrategieën ooit, met als ambitieus doel om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Op mondiaal niveau werd tijdens de COP 25 in Madrid (Spanje) slechts een matig akkoord bereikt, wat de uitdaging van de wereldwijde energieverschuiving van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen benadrukt.

Zoals aangegeven door tal van federaties op het gebied van hernieuwbare energie en andere maatschappelijke organisaties, waaronder Bioenergy Europe, moet de EU echter, wil zij tegen 2050 een emissiereductie van 95 procent bereiken, doeltreffende beleidsmaatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen, fossiele brandstoffen te vervangen en de energie-efficiëntie te verhogen.

Bio-energie is de grootste en meest veelzijdige hernieuwbare bron die werkgelegenheid schept

Volgens het door Bioenergy Europe gepubliceerde rapport van 2019 over het bio-energielandschap heeft de EU28 sinds 2000 haar energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen met 19 procent verhoogd en in 2017 domineerden fossiele brandstoffen de totale energiemix met een aandeel van 57 procent.

Desalniettemin neemt de primaire energieproductie van hernieuwbare energiebronnen binnen de EU28 toe, met een stijging van 131 procent sinds 2000. In de context van de hernieuwbare energiebronnen is bio-energie de grootste energiebron met een aandeel van ongeveer 60 procent van alle hernieuwbare energiebronnen.

De absolute bijdrage van bio-energie aan de uiteindelijke energiemix van de EU is sinds 2000 meer dan verdubbeld. In 2017 was bio-energie goed voor meer dan 10 procent van de uiteindelijke energiemix, terwijl alle hernieuwbare energiebronnen samen goed waren voor 17,5 procent.

Wat de impact op het klimaat betreft, heeft de EU in 2017 ongeveer 303 miljoen ton CO2eq vermeden door bio-energie te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen: dit vertegenwoordigt 7 procent van de EU-broeikasgasemissies (BKG) in 2017 (grafische voorstelling Bioenergy Europe).

Bio-energie is ook een veelzijdige energiebron die schone energie levert voor transport, elektriciteit en warmte. Het genereert en garandeert de grootste hoeveelheid banen onder de hernieuwbare energiebronnen, met meer dan 700 000 directe en indirecte banen in 2017. De sector creëert lokale banen voor de hele toeleveringsketen - van grondstoffen tot de uiteindelijke energieproductie - en bevordert de synergie tussen landelijke  en industriële activiteiten.

Bio-energie is daarom, samen met de andere hernieuwbare energiebronnen, van essentieel belang om de energieonafhankelijkheid van de EU te bereiken en de doelstellingen inzake energietransitie en klimaatneutraliteit te verwezenlijken.

Het rapport 2019 van Bioenergy Europe vormt het laatste deel van het Statistical Report 2019 van Bioenergy Europe , dat voor het eerst sinds de lancering in 2007 is opgesplitst in 7 verschillende publicaties , die elk een ander aspect van bio-energie behandelen.

Bron: https://bioenergyinternational.com/

Alle platformen van ODE