Bio-energie
Rapport Global Potential of Biogas

Rapport Global Potential of Biogas

20 december 2019

In zijn recente rapport, the Global Potential of Biogas , schatte WBA (World Biogas Association) dat het aantal industriële installaties die momenteel operationeel zijn op 132.000. WBA heeft een schatting gemaakt van het wereldwijde potentieel van biogas. 

Tegen 2030 moeten er minstens 1 miljoen grootschalige installaties (die elk meer dan 100.000 ton per jaar aan grondstoffen verwerken) plus miljoenen kleinschalige vergisters zijn, om de doelstellingen inzake emissiereductie te bereiken. Al deze eenheden zouden de biogasindustrie in staat stellen te voorkomen dat jaarlijks 4 miljard ton CO2-equivalent wordt uitgestoten - het equivalent van alle emissies van de EU28 in 2017. 

De sector zal ongeveer 5 biljoen dollar moeten investeren in het ontwerp, de bouw en de exploitatie van deze installaties, maar alle belemmeringen voor de huidige investeringen moeten uit de weg worden geruimd als de industrie haar doel wil bereiken. Als het volledige potentieel van de sector ten volle wordt benut, schat WBA dat de sector wereldwijd ongeveer 10 miljoen mensen in dienst kan hebben, tegen 350.000 op dit moment.

Bron: www.worldbiogasassociation.org

Alle platformen van ODE