Bio-energie
Sleutelrol voor biobrandstoffen in energietransitie

Sleutelrol voor biobrandstoffen in energietransitie

30 september 2018

Geavanceerde alternatieve vloeibare brandstoffen, waaronder geavanceerde biobrandstoffen, zullen een sleutelrol spelen bij het terugdringen van broeikasgas-uitstoot.

De energietransitie kan niet tijdig worden geïmplementeerd zonder deze brandstoffen, stellen wetenschappers en ingenieurs in een recente position paper gepubliceerd door ProcessNet, het Duitse platform voor procestechnologie en technische chemie.

Een van de belangrijkste redenen voor de onmisbaarheid van alternatieve vloeibare brandstoffen is dat een complete elektrificatie van de wegtransport- en verwarmingssector onhaalbaar is voor 2050. Hiervoor zou er minstens zeven keer zo veel elektriciteit moeten worden opgewekt dan nu; dat is onrealistisch. Dit zou bovendien enorme investeringen vergen voor veranderingen in de infrastructuur. Bovendien zijn sommige transportsectoren erg moeilijk te elektrificeren, zoals luchtvaart, scheepvaart en zwaar vrachtwagenvervoer.

Technologisch koploper

Volgens de opstellers van het position paper wijzen alle relevante studies erop dat vloeibare brandstoffen zelfs na 2040 een dominante rol zullen spelen in de transportsector, ondanks alle inspanningen op het gebied van elektrische, aardgas- en waterstofmobiliteit. Het minimaliseren van de productiekosten van geavanceerde biobrandstoffen is daarom van groot belang, vooral in tijden van lage olieprijzen. Europa heeft nog de kans om om technologisch koploper te worden op dit gebied, maar dreigt te worden ingehaald door landen buiten de EU.

Om dat te voorkomen, zijn volgens het rapport de volgende acties noodzakelijk:

Keur het aantal toegestane grondstoffen voor biomassa, afval, restmaterialen en CO2 goed, zoals biogeen afval en restmaterialen (bijvoorbeeld stro, afval en bouwhout, rioolslib, afvalvet en ander voedselafval), secundaire grondstoffen en bijproducten van afvalverwerking (bijvoorbeeld plastic en rubberafval, smeermiddelen, recyclingsresten, solventresiduen), waterstof uit hernieuwbare bronnen of CO2 uit zowel biogene en niet-biogene processen, maar ook uit de lucht.
Sta co-processing toe om de grondstoffentransitie te versnellen, bijvoorbeeld de verwerking van vetten en vette oliën, afvalvetten, plastic afval en restmaterialen, samen met fossiele grondstoffen in raffinaderijen of de verwerking van biomassa, afval en restmaterialen samen met fossiele grondstoffen in vergassings- en liquefactieprocessen.
Besteed meer aandacht aan de productie van alternatieve vloeibare brandstoffen in geavanceerde bioraffinageconcepten
Identificeer synergieën van processen voor de productie van alternatieve vloeibare brandstoffen uit elektriciteits-overschotten (Power to Gas of Power to Liquid).
Ondersteun intensief onderzoek en ontwikkeling met het doel de marktintroductie te versnellen en te zorgen voor betrouwbare juridische kaders, ook na 2020.

Het volledige position paper kan worden gedownload van de UFOP-website: Position paper

Bron: www.agro-chemie.nl

Alle platformen van ODE