Bio-energie
Rapport Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie

Rapport Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie

31 maart 2020

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) publiceerde op 10 maart een rapport over de “Klimaatimpact over de keten en effecten op luchtkwaliteit vergeleken voor warmtelevering aan industrie en bebouwde omgeving”. Deze studie geeft aan dat warmte uit biomassa meer bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen dan warmte uit aardgas.

ODE heeft een duidelijke visie op de belangrijke rol voor biomassa in de duurzame energietransitie. Biomassa heeft een grote toegevoegde waarde voor de energietransitie en het behalen van de Vlaamse hernieuwbare energiedoelstellingen, zeker in combinatie met een warmtenet. De bron van biomassa moet natuurlijk duurzaam zijn in alle betekenissen van die term. Vlaanderen legt duurzaamheidscriteria op in uitvoering van het Europees beleidskader. Door duurzame organische afvalstromen, die niet meer bruikbaar zijn voor materiaaltoepassingen, te valoriseren via energieproductie is bio-energieproductie bovendien een sluitstuk van de circulaire economie. Naast duurzaam zijn deze stromen best ook zo lokaal mogelijk, om zo de CO2-uitstoot via transport te beperken.

Alle platformen van ODE