Bio-energie
Eerste garanties van oorsprong voor groen gas

Eerste garanties van oorsprong voor groen gas

25 juni 2020

De VREG kende voor het eerst garanties van oorsprong (GO’s) toe voor groen gas.

Met ‘groen gas’ bedoelen we gas uit hernieuwbare bronnen. Dergelijk ‘biogas’ ontstaat uit de vergisting van organische afvalstromen. ‘Biomethaan’ is biogas dat is opgezuiverd zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en zonder problemen kan geïnjecteerd worden in het aardgasnet.

Producenten van groen gas kunnen met GO’s aantonen dat 1 MWh groen gas in het net werd geïnjecteerd. De groen gas GO’s kunnen in het VREG-platform verhandeld worden, waarna ze éénmalig kunnen worden gebruikt om gas, dat op een andere locatie dan die van de productieinstallatie wordt verbruikt, als gas uit hernieuwbare bronnen te claimen.

De eerste installatie in Vlaanderen waaraan GO’s voor groen gas werden toegekend, is de vergistingsinstallatie van IOK Afvalbeheer die in Beerse/Merksplas biomethaan produceert.

Meer informatie over het systeem van GO’s is te vinden op de website van de VREG.

Alle platformen van ODE