Bio-energie
Rapport code van goede praktijk – gebruik van huishoudelijke houtstooktoestellen

Rapport code van goede praktijk – gebruik van huishoudelijke houtstooktoestellen

26 maart 2021

Deze code van goede praktijk over het gebruik van huishoudelijke houtstooktoestellen werd opgesteld in uitvoering van actie 1.3.3 van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.

In juli 2020 werd de BBT-studie huishoudelijke houtverwarming gepubliceerd, waar de focus gelegd werd op het ontwerp van houtstooktoestellen en nageschakelde technieken, met als oogmerk het terugdringen van de uitstoot van luchtverontreinigende en gezondheidsschadelijke polluenten. De uitwerking van deze code van goede praktijk moet gezien worden als een vervolg en aanvulling op deze BBT-studie, aangezien deze code ingrijpt op het gebruik en het onderhoud van het houtstooktoestel door de gebruiker.

Lees meer

Alle platformen van ODE