Bio-energie

Sectorfederatie voor bio-energie

Het strategische doel van het bio-energieplatform is de marktontwikkeling van duurzame bio-energie in Vlaanderen, om een relevante bijdrage te leveren aan de doelstellingen groene warmte en groene stroom. Het bio-energieplatform wil met een krachtige stem heel de sector vertegenwoordigen

Alle platformen van ODE

Zonne-energie Warmtenet Bio-energie Windenergie Warmtepomp