Bio-energie

Visie

Visietekst verkiezingen 2024

Online lezen? Klik in de grijze zone onderaan rechts op "full screen"
Download hier de visietekst in PDF (A4).

 

We willen in stappen evolueren naar naar een CO2-neutrale toekomst.

De visie van het Bio-Energie Platform is om alle beschikbare regionale biomassastromen die in principe geen hoogwaardigere toepassingen hebben, maximaal en zo efficiënt mogelijk in te zetten voor energetische valorisatie.

Het Bio-Energieplatform is het centrale aanspreekpunt binnen ODE om kennis en informatie over biomassa-omzetting in energetische applicaties te delen met haar leden, de andere technologieplatformen binnen ODE en kennisinstellingen.

Per deelsegment van duurzame biomassa (gaande van organische (afval)stromen, over houtpellets, tot biomethaan), streeft het Bio-Energie Platform ernaar om via de meest efficiënte technologie-applicatie, maximaal hernieuwbare energie op te wekken voor warmte & koeling, elektriciteit en biobrandstoffen.

Biomassa heeft de mogelijkheid om in verschillende energie- en materiaalbehoeftes te voorzien. Een geïntegreerde aanpak staat toe het geheel van energiebehoeftes optimaler te dekken met hernieuwbare energiebronnen. Eventuele nevenstromen (materialen en gasstromen) kunnen, al dan niet met een voorbewerking, circulair terug in de economie een toepassing vinden als product.

Alle platformen van ODE