Bio-energie

Word lid

De voordelen

Het bio-energieplatform is de sectorvereniging voor bio-energie in Vlaanderen.

Als technologieplatform van ODE verenigt het bio-energieplatform de gespecialiseerde producenten uit de waardeketen van bio-energie, waaronder projectontwikkelaars, energiedienstenbedrijven, installateurs, onderhoudsbedrijven, fabrikanten, distributeurs, productiebedrijven, toeleveranciers, studiebureaus, kenniscentra en investeerders uit bio-energiesector in Vlaanderen

Het bio-energieplatform wil de krachtige stem zijn van heel de bio-energiesector en wil ook u vertegenwoordigen bij overheid, regulatoren en netbeheerders. Ook uw deelname is belangrijk!

Het bio-energieplatformlidmaatschap biedt u het volgende aan: 

  • Alle uitnodigingen van de vergaderingen en studiedagen
  • Up-to-date informatie naar de sector over Vlaanderen/Europa via Nieuwsflitsen
  • Opvolging van de nieuwe trends in technologie, wetgeving
  • Aanpak knelpunten bio-energie vanuit sector naar beleid
  • Deelname aan overleg via ledenvergaderingen (3 x per jaar) en thematische werkgroepen naargelang de actuele problematiek.
  • Vertegenwoordiging bij het beleid (kabinetten, administraties)
  • Organisatie van jaarlijkse studiedag bio-energie
  • Toegang tot de werkgroep groene stroom van ODE

LEDEN BIO-ENERGIEPLATFORM

Ontdek hier welke organisaties lid zijn van het Bio-energieplatform
 

Lid worden

Wil u lid worden?

Vul dan onderstaand document in en stuur dit via mail (info@ode.be) of per post (Koningsstraat 146, 1000 Brussel) naar ODE-Vlaanderen.

Na ontvangst van dit invulformulier wordt voor uw bedrijf/organisatie een voorstel van lidmaatschapsbijdrage uitgewerkt en doorgemaild. Na uw akkoord wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap voorgelegd in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. De beslissing wordt na de vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf. 

Daarna krijgt u van ons alle informatie van het bio-energieplatform via mail of via ledenpagina’s van de website.

Alle platformen van ODE