Bio-energie

Cijfers

Om een beter inzicht te krijgen in de hoeveelheid biomassa die we in Vlaanderen aanwenden voor elektriciteitsproductie, warmteproductie en transport tracht het VITO een volledige inventarisatie te maken van alle biomassastromen.

Alle platformen van ODE