Bio-energie
Ontwerprapport Onrendabele Toppen open voor consultatie

Ontwerprapport Onrendabele Toppen open voor consultatie

31 mei 2023

Naar jaarlijkse gewoonte heeft VEKA de Ontwerprapporten gepubliceerd over de herberekening van de Onrendabele Toppen voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2024. Momenteel loopt de consultatie periode tot 4 juni 2023, opmerkingen en aanvullingen kunnen ingediend worden bij VEKA.

Het turbulente jaar rond energie en inflatie dat we achter de rug hebben, zien we terugkomen in de berekening. Energieprijzen die met 90% stijgen, investeringskosten en operationele kosten die met 10% stijgen, herinvesteringskosten die met 170 %stijgen; duidelijk cijfers die veel meer variatie vertonen in het ontwerprapport in vergelijking met de andere jaren. Tegelijkertijd kan uit de cijfers gelezen worden dat afhankelijk van de bron met bijhorend tijdsframe waar VEKA gebruik van maakt, de cijfers meer variatie vertonen dan andere. Een aandachtspunt dat vanuit de sector ook in de vorige versies al werd meegegeven en dat we dit jaar ook zullen blijven onder de aandacht brengen.  

Het meest treffende voorbeeld hiervan zijn de verschillende aannames rond elektriciteitsprijs: zo wordt voor de marktwaarden van verkoopsprijs van elektriciteit naar de ENDEX Cal prijs gekeken en voor de vermeden kost van elektriciteit naar de historische Eurostat cijfers. De onderlinge relatie die hier in realiteit is, gaat door het nemen van een verschillend tijdskader verloren in het model.

Zowel ODE, Biogas-E als Cogen Vlaanderen zullen hun opmerkingen op het ontwerprapport aanleveren. We moedigen onze leden aan om hun opmerkingen rechtstreeks dan wel via hun federatie door te geven.

Meer info: Ontwerprapporten 

Alle platformen van ODE