Bio-energie
IEA: Hoe bio-energie bijdraagt aan een duurzame toekomst

IEA: Hoe bio-energie bijdraagt aan een duurzame toekomst

03 februari 2023

De IEA Bioenergy Review Update 2023 presenteert een onderbouwde beoordeling van de status van bio-energie wereldwijd.

Deze evaluatie is gebaseerd op het werk van meer dan 200 deskundigen die actief zijn binnen de taken van het IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme (TCP). Het doel van IEA Bioenergy is het bevorderen van bio-energietechnologieën en het leveren van feitelijke input voor op feiten gebaseerde beslissingen met betrekking tot biobrandstoffen en bio-energie. Het doel van het rapport is het bewustzijn van en de belangstelling voor bio-energie nieuw leven in te blazen, de zorgen die in het publieke debat naar voren komen aan te pakken, de synergieën aan te tonen tussen bio-energie, andere hernieuwbare energievormen en de biogebaseerde economie en te wijzen op mogelijkheden die door vele landen over de hele wereld kunnen worden aangegrepen.

Meer info: IEA Bioenergy Update 2023

Alle platformen van ODE