Bio-energie
Bio-economie in Vlaanderen: expertise en ambities

Bio-economie in Vlaanderen: expertise en ambities

30 maart 2023

Op dinsdag 28 maart verzamelden een 140-tal Vlaamse bio-economie stakeholders in Transfarm, Lovenjoel.

De deelnemers kregen in de voormiddag een overzicht van het onderzoek rond bio-economie in Vlaanderen. De resultaten tonen dat Vlaanderen zich kan meten met de beste onderzoeksregio’s in Europa in dit domein. Voor heel veel onderdelen van de bio-economie is een historische expertise opgebouwd in Vlaamse instellingen, die een waardevol fundament bieden voor toekomstige innovaties.

Het onderzoeksoverzicht kan je hier vinden.

In de namiddag werd er actief aan de slag gegaan om de 6 ambities meer concreet te maken in acties. De 6 ambities die voor de Vlaamse bio-economie werden gepresenteerd zijn:

  1. Uitbouw van vezelketens in Vlaanderen
  2. Bio-chemicaliën die bijdragen aan een verduurzaming van de Vlaamse chemie
  3. Het sluiten van nutriëntenkringlopen, gekoppeld aan de productie van groen gas
  4. Sluiten van koolstofcycli
  5. Verhogen van de beschikbaarheid van biogrondstoffen
  6. Opzetten van logistieke ketens en biohubs

De acties zullen in de komende maanden verder concreet uitgewerkt worden. Vanuit de bio-energie sector kunnen we rond heel wat van deze ambities de nodige expertise en ervaring bijbrengen. We blijven dit van nabij opvolgen.

Heb je zelf concrete voorstellen voor de ambities, dan kan je dit kenbaar maken door het invullen van deze enquête.

Wie graag zelf aan de kar trekt rond een bepaalde ambitie, kan zich kandidaat stellen via dit formulier.

Alle platformen van ODE