Bio-energie
ECOWERF: BIOGAS UIT NIEUWE VERGISTINGSINSTALLATIE

ECOWERF: BIOGAS UIT NIEUWE VERGISTINGSINSTALLATIE

30 maart 2023

Vrijdag 17 maart opende EcoWerf officieel haar nieuwe vergistingsinstallatie, die zowel 20.000 ton compost uit gft-afval als biogas produceert uit datzelfde gft-afval.

Zelf energie produceren verkleint CO2-voetafdruk

Met de bouw van deze installatie maximaliseert EcoWerf niet alleen de energieopbrengst, ze creëert ook een energiepositieve site. Per jaar kan EcoWerf 12.000 MWh groene warmte produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse warmtegebruik van 500 gezinnen. Ook wordt er jaarlijks 11.000 groene MWh elektriciteit opgewekt, wat overeenkomt met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. 25% van de geproduceerde energie wordt hergebruikt in de eigen gebouwen en installaties, 75% van de opgewekte energie wordt opgeladen op het elektriciteitsnet.

Daarnaast blijft EcoWerf 20.000 ton compost produceren om zo te zorgen voor de gesloten kringloop in de EcoWerf-regio. Alles samen levert dit een CO2-besparing op van 5.000 ton per jaar en draagt EcoWerf zo bij aan de klimaatdoelstelling van Vlaanderen.

EcoWerf draagt bij aan de klimaatdoelstelling van Vlaanderen

Naast de eigen productie van energie via deze vergistingsinstallatie gaat EcoWerf de klimaatuitdaging ook aan binnen haar dagelijkse dienstverlening. Dit doet ze door de halvering van de CO2-uitstoot van haar wegtransport door o.a. het vervoer van afval over water, de implementatie van ondergrondse sorteerstraten en de herinrichting van haar recyclageparken.

Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid dit hernieuwbaar energieproject via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten ondersteunt. Zo helpt EcoWerf mee om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren. De bouw van de volledige installatie is geraamd op 15 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid, via OVAM, 1,5 miljoen euro subsidieert.

Zeker in deze tijden van energieschaarste is de bouw van de vergistingsinstallatie een strategische investering met een hoog duurzaamheidspotentieel dat economisch te verantwoorden is. Daarbij garandeert EcoWerf ook stabiliteit in de werkingsbijdragen van de vennoten en de kostprijs voor de inwoners voor de inzameling en verwerking van gft.

Meer weten: lees hier verder

Bron: persbericht.

Alle platformen van ODE