Bio-energie
Ontwerp Ministerieel Besluit Biomassakenmerken

Ontwerp Ministerieel Besluit Biomassakenmerken

28 juni 2023

In het ontwerp van Ministerieel Besluit worden een aantal passages geschrapt, een aantal definities in lijn gebracht met het Verzamelbesluit en RED II. Lezing van dit ontwerp geeft nog geen volledig inzicht hoe de implementatie praktisch zal verlopen. Daarvoor is het wachten op een aanpassing van het Besluit Administrateur Generaal van 2021.

De verschillende sectorfederaties hebben met zorgt dit ontwerp gelezen en hebben hun vragen overgemaakt aan VEKA.

Tijdsgewijs wordt dit ontwerp nu voorgelegd aan de Raad van State vooraleer dit definitief wordt. Voor een aanpassing van het BAG is tot op heden nog geen tijdskader gekend.

Alle platformen van ODE