Bio-energie
Opvolging acties Kringloop houtreststromen: OVAM-actieplan voedselverlies en biomassa

Opvolging acties Kringloop houtreststromen: OVAM-actieplan voedselverlies en biomassa

22 juli 2023

OVAM  heeft het overleg met verschillende betrokken federaties opgestart rond Kringloop 3: Houtreststromen van industrie en huishoudens uit het Actieplan Voedselverlies en biomassa.

Houtafval is een beperkt beschikbare grondstof, ook in Vlaanderen. Doel is om dit houtafval zo lang mogelijk in de biomassakringloop te behouden. Om dit te bereik ziet OVAM een 3-delige strategie: preventie, selectieve inzameling en hoogwaardige valorisatie. De doelstellingen opgenomen in het Actieplan zijn om eind 2025 Vlaams postconsumer houtafval niet meer zonder voorafgaande (bron)sortering af te zetten naar energetische valorisatie, om de spaanplaten die in Vlaanderen worden geproduceerd voor minstens 85% uit gerecycleerd postconsumer houtafvalte produceren Tegen eind 2030 wil OVAM de bijdrage tot Europese doelstelling behalen van 50% van de recycleerbare fractie van huishoudelijk en bedrijfsafval bijkomend te recycleren. Dit wil concreet zeggen dat Vlaanderen de ambitie heeft uitgesproken om het restafval voor verbranding te verminderen door in het bijzonder het recycleerbare deel in het restafval met 50% te verminderen toendertijd, en ondertussen zelfs verhoogd naar 75%.  

Vlaanderen hanteert momenteel drie categoriën houtafval: onbehandeld houtafval, niet-verontreinigd behandeld houtafval en verontreinigd houtafval. Voor het niet-verontreinigd houtafval zit er momenteel heel wat druk op de ketel door toenemende klimaat en hernieuwbare energieambities en een energiecrisis. Bovendien speelt hier een Europese markt. De vragen die voorliggen zijn hoe Vlaanderen er voor kan zorgen dat het aanbod aan recycleerbaar houtafval behouden blijft en of er een nieuwe indeling van de categoriën zich aandient met de evoluties van de recyclage mogelijkheden.

In het eerste overleg werd voornamelijk de huidige situatie op het veld besproken, met veel aandacht voor het gebruik van Vlaams houtafval in het buitenland. Op een volgend overleg wordt besproken welke beleidsopties er nodig zijn. We houden jullie op de hoogte.

Alle platformen van ODE