Bio-energie
Wijzigingen directe lijnen (en gesloten distributienetten) die eigen site overschrijden

Wijzigingen directe lijnen (en gesloten distributienetten) die eigen site overschrijden

22 juli 2023

De Vlaamse regering keurde een decreet finaal goed, waardoor er een aantal wijzigingen zijn voor directe lijnen. Zo kan een directe lijn vervallen of opgeheven worden en worden verschillende meldingsverplichtingen opgelegd.

Een aantal interessante wijzigingen op een rij:

Verval/opheffing van toelating voor directe lijn: De goedkeuring van rechtswege zal vervallen als de directe lijn niet binnen vijf jaar na toekenning wordt gerealiseerd. Dit dient om te vermijden dat men provisoir om een toelating vraagt om er gebruik van te maken op het moment dat men daar misschien ooit nood aan heeft, waarbij de regelgeving ondertussen ook gewijzigd zou kunnen zijn. Daarnaast zou de lijst van toegelaten directe lijnen en directe leidingen die door VREG gepubliceerd werd hierdoor ook actueel blijven. Daarnaast zal VREG de toelating van een directe lijn of directe leiding kunnen opheffen als:

  • er niet meer voldaan wordt aan de wettelijke vereisten
  • er ondertussen geen overschrijding meer is van de eigen site
  • bij buitendienststelling van de directe lijn

Als na opheffing van de voorheen verleende toelating een directe lijn of directe leiding terug de grenzen van de eigen site overschrijdt en er voor het overige niets werd gewijzigd, zal deze directe lijn wel weer van rechtswege toegelaten worden en moet dus geen goedkeuring meer gevraagd worden aan VREG.

Meldingsverplichtingen: Om de toegelaten directe lijnen beter te kunnen opvolgen, worden de taken van de beheerder van een directe lijn of directe leiding uitgebreid met informerende taken en de VREG moet binnen de 30 dagen worden ingelicht over elke wijziging van directe lijn of leidingen.

Gesloten distributienetten: Voor alle gesloten distributienetten vervallen een heel aantal vrijstellingen.

Openbare dienstverplichtingen:

Meer informatie kan U hier vinden.

 

Alle platformen van ODE