Bio-energie
Aangepast Ministerieel Besluit biomassakenmerken van kracht op 1 september 2023

Aangepast Ministerieel Besluit biomassakenmerken van kracht op 1 september 2023

27 september 2023

Het Ministerieel Besluit biomassakenmerken was een verdere en noodzakelijke stap in de uitwerking van de duurzaamheidscriteria die in het Energiebesluit werden aangepast. In dit Ministerieel Besluit zijn een aantal aanpassingen aan definities doorgevoerd om deze in lijn te brengen met het Energiebesluit dat op zijn beurt werd aangepast aan de vereisten rond duurzaamheidscriteria die door de Renewable Directive II werden opgelegd.

In dit Ministerieel Besluit worden de aanpassingen beschreven rond het biomassarapport. De gecoördineerde versie van het Ministerieel Besluit kunnen hier teruggevonden worden.

In dit Besluit worden de definities en criteria voor vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen op punt gezet volgens de RED II, in het biomassarapport werden een aantal criteria uitgebreid, er werden ook een aantal aanpassingen aan de groepsaudit gedaan, alsook de methode van regionale risico inschatting. Ook belangrijk is dat in de methodologie rond de berekeningswijze van de borekasgasemissies met bijhorende referentiewaarden een aantal aanpassingen en verwijzingen werden aangepast naar meer recente studies en tools. 

Voor de biomassastromen die het volledige schema dienen te volgen, kunnen met dit besluit aan de slag. De biomassastromen die gebruik maken van het vereenvoudigd schema dienen nog te wachten op aanpassingen van het Besluit Administrateur Generaal 2021.

Alle platformen van ODE