Bio-energie
Besluit van de administrateur-generaal over het vereenvoudigd certificatiesysteem voor het aantonen van biomassakenmerken

Besluit van de administrateur-generaal over het vereenvoudigd certificatiesysteem voor het aantonen van biomassakenmerken

26 oktober 2023

Op 9 oktober 2023 is het aangepast BAG (Besluit Administrateur Generaal) tot wijziging van het besluit van 6 oktober 2021 over het vereenvoudigd certificatiesysteem voor het aantonen van biomassakenmerken gepubliceerd in het Staatsblad. In dit aangepaste BAG worden de wijziging geduid die er dienen gedaan te worden aan het vereenvoudigd certificatiesysteem voor het aantonen van biomassakenmerken en dit voor de nieuwe stromen die gecontracteerd worden vanaf 1 juli 2023.

Het nieuwe Besluit van de Administrateur-Generaal (BAG) van het VEKA tot wijziging kan hier terug gevonden worden. In dit nieuwe BAG worden volgende aanpassingen terug gevonden:

- een aantal definities werden aangepast: Zo is de definitie van LBA veranderd van ‘Vast landbouwafval voor vergisting’ naar ‘Landbouwafval voor vergisting, bvb bermmaaisel van landbouwgrond’.

- diverse broeikasgasemissie reducties werden forfaitair vastgelegd

- een aantal eisen inzake inputstromen werden verstrengd

Deze verstrengde eisen dienen in de formats voor de verklaring op woord van eer (Bijlage 1 en Bijlage 2) te worden ingevuld. In bijlage 1 werd volgende toevoeging gedaan rond de afstand die bepaalde stromen maximaal mogen afgelegd te worden.

"Voor zover een volledig ingevulde en ondertekende verklaring op woord van eer werd voorgelegd voor de biogasinstallatie met energiegewassen (EGG), mest (MST) en/of vast landbouwafval (LBA) en/of overig organisch biologisch afval (OBA) waarbij verklaard wordt dat de transportafstand van de inputstromen maximaal 200 km bedraagt en het aandeel energiegewassen maximaal 20% van de inputstromen op massabasis bedraagt, wordt er “ja” ingevuld in het veld Voldaan en 71% in het veld Rductie, zoniet wordt er respectievelijk “Nee” en “Nvt” ingevuld."

De aanpassingen aan het BAG waren noodzakelijk gezien de nieuwe eisen die gesteld worden aan de biomassakenmerken in het eerder verschenen Energiedecreet en Ministerieel Besluit. De sector federaties hebben dit BAG doorgenomen. Een aantal vragen zijn uit deze analyse voortgekomen, deze werden aan VEKA overgemaakt.

 

 

 

Alle platformen van ODE