Bio-energie
BASTA-onderzoeksproject feestelijk afgesloten met interessante resultaten voor duurzame biochar landbouwtoepassingen

BASTA-onderzoeksproject feestelijk afgesloten met interessante resultaten voor duurzame biochar landbouwtoepassingen

28 oktober 2023

BASTA, het onderzoeksproject rond duurzame toepassingen van biochar in landbouwtoepassingen, uitgevoerd door UHasselt en ILVO, werd feestelijk afgesloten op 29 september.

In het BASTA project werden verschillende stromen zoals kippenmest, schors, ... omgezet door pyrolyse in biochar. Voor de verschillende inputstromen werden op maat parameters onderzocht om tot de best mogelijke biochar te komen.

Deze geproduceerde biochar werd vervolgens getest in substraten voor aardbeienteelt. Hier werden veel belovende resultaten behaalt. Zo is kan biochar een deel van het veen vervangen in substraat, het is geen één-op-één vervanging, maar biochar is wel een deel van de oplossing in de zoektocht naar veenvervangers in substraat. Verder konden de onderzoekers ook een positieve impact waarnemen voor bepaalde ziektedruk in het substraat. Verder onderzoek is nog nodig om de juiste mechanismen die spelen te achterhalen.

 Biochar werd ook toegevoegd aan compost en mest om de NH3 emissies te reduceren en de impact op nutriëntenhuishouden in de bodemtoepassingen na te gaan. Een gelijkaardige test werd ook gedaan door biochar toe te voegen aan de inputstromen van een vergister en aan het digestaat om na te gaan of dit een positieve impact had op de stikstof huishouding. 

Meer informatie rond de onderzoeksresultaten, kan u hier vinden. De eindpresentatie is hier ter beschikking.

Alle platformen van ODE