Bio-energie
De Europese biomassa puzzel -EEA studie

De Europese biomassa puzzel -EEA studie

30 november 2023

Op 8 november 2023 publiceerde het Europees Milieu Agenstchap (EEA) een studie rond de Europese Biomassa puzzle. In deze studie belicht het Agntschap de toenemende vraag en competitie in gebruik van biomassa binnen de EU voor biogebaseerde producten zoals bouw, transport, meubilair, energie, textile maar ook voor natuurherstel en koolstof opslag. In deze studie onderstreept het EEA dat er dringend nood is om duidelijkheid te verschaffen welke rollen die biomassa vervult te prioritiseren om zo het potentiële tekort aan biomassa in de toekomst te voorkomen.

Het rapport duikt dieper in de mogelijkheden die biomassa ons kan bieden om de klimaat en milieu doelstellingen te behalen en hoe de klimaatsverandering ook de Europese biomassa productie kan beïnvloeden in landbouw en bosbouw. Het rapport zoekt ook naar synergiën in het gebruik van biomassa om verschillende beleidsdoelen te dienen.

De belangrijkste uitdaging die het rapport vast stelt is dat het Europese beleid leidt tot een toenemende vraag en competitie voor Europese biomassa uit de landbouw en bosbouw, terwijl de aanvoer beperkt wordt door beschikbare oppervlakte, groei, veranderend klimaat en wereldhandel.

Het volledig rapport kan je terugvinden hier.

Alle platformen van ODE