Bio-energie
Warm Dendermonde

Warm Dendermonde

19 december 2023

De stad Dendermonde, de provincie Oost-Vlaanderen en VPK bundelen de krachten voor een warmteplan op groene energie. De stad werkt samen met de provincie aan een warmteplan waarin warmtenetten straks een belangrijke rol gaan spelen.

In de papier- en kartonfabriek in Oudegem wordt papier en karton gerecycleerd, jaarlijks zo’n 550 000 ton. Het gaat om een volledig circulair proces. De energie die VPK daarvoor nodig heeft, wordt momenteel nog via een steenkoolcentrale op het eigen terrein opgewekt. VPK wil overschakelen op een nieuwe, schonere energiecentrale: een centrale op bio-energie, bijvoorbeeld houtpellets. Naast stoom en elektriciteit ontstaat er ook restwarmte. De bedoeling is om de restwarmte in te zetten voor de verwarming van woningen, voorzieningen en grootverbruikers in Dendermonde.

Meer info over Warm Dendermonde kan je hier vinden.

Alle platformen van ODE