Bio-energie
Analyse regeerakkoord bio-energie

Analyse regeerakkoord bio-energie

28 oktober 2019

Het regeerakkoord stuurt bioenergie vooral richting warmteproductie. Het is de bedoeling energiedragers verder te vergroenen, onder andere via het gebruik van biogas en duurzame biomassa. De regering plant verder de ondersteuning voor bio-WKK’s te verbeteren om hun aandeel in de omslag naar hernieuwbare energie verder te laten groeien.

De regering wil strikte duurzaamheidscriteria voor biomassa. Nieuwe of vernieuwde installaties voor energetisch gebruik van biomassa en biogas moeten voornamelijk dienen om warmtebehoeften in te vullen. Er komt ook een aangepast ondersteuningskader voor het gebruik van duurzame biomassa en biogas in geval van injectie in het aardgasnet of industriële of collectieve warmteopwekking.

Verder ziet de regering een belangrijke rol voor bio in de context van de circulaire economie: ze wil inzetten op biomassa als duurzame grondstof en investeren in innovatie om CO2 te gebruiken als grondstof. De gebruikte biologische grondstoffen moeten steeds duurzaam zijn.

Alle platformen van ODE