Bio-energie
Voorstelling nieuwe leden van het bio-energieplatform

Voorstelling nieuwe leden van het bio-energieplatform

29 mei 2020

Het bio-energieplatform van ODE verwelkomde de afgelopen maanden 4 nieuwe leden:

  • Act&Sorb plant om actieve kool te produceren met MDF-residuestromen en tegelijk ook groene elektriciteit en groene warmte op te wekken met dit afval.
  • Biogas-E is het kennisplatform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen en zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van de biogas- en biomethaansector.
  • VUB doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar duurzaam gebruik van biomassa voor de opwekking van groene warmte en elektriciteit, zowel op kleine, middelgrote als grootschalige installaties.
  • Zero Emission Solutions is een studiebureau actief in de hernieuwbare energiesector, onder andere met betrekking tot de valorisatie van de geproduceerde elektriciteit, bijvoorbeeld via Corporate PPAs en directe lijnen

 

Deze leden zullen op onze volgende ledenvergadering van 17 juni hun activiteiten verder toelichten. Voor een overzicht van al onze leden, klik hier .

Wilt u meer weten over de werking van het bio-energieplatform en lidmaatschap, bekijk dan onze website , onze brochure of contacteer ons.

Alle platformen van ODE